Bộ 10 lưỡi dao số 23

10,000 

Số lượng Giá bán
1 - 9 10,000 
10 - 19 9,500 
20 - 49 9,000 
50 - 99 8,500 
100+ 8,000 
Tư vấn