Bộ 10 lưỡi dao số 11

10,000 

Số lượng Giá bán
1 - 9 10,000 
10 - 19 9,000 
20 - 49 8,500 
50 - 99 8,000 
100+ 7,500 
Tư vấn